Didėja draudžiamo skleisti turinio plitimas

Šis rodiklis jau ženkliai viršija bendrą 2020 metais gautų pranešimų skaičių – 1373. Ne tik Lietuvos interneto vartotojai siuntė pranešimus apie internete rastą draudžiamą skleisti informaciją, t. y. informaciją, kuri yra pornografinio turinio, skatina vaikų seksualinę prievartą, jų išnaudojimą, pateikia savitikslį smurtą ir kuria iš vaikų ar suaugusių tyčiojamasi, jie niekinami dėl tautybės, rasės, lyties, neįgalumo, seksualinės orientacijos, įsitikinimų ar pan., taip pat apie neleistiną asmeninės informacijos skelbimą – neįprastai daug pranešimų apie vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdus Lietuvos tarnybinėse stotyse buvo gauta ir iš kitų šalių interneto karštųjų linijų, INHOPE narių.

Palyginti su 2020 m. I ketv. (gauti 383 pranešimai), pranešimų skaičius padidėjo daugiau kaip 5 kartus. Pasitvirtino 1045 pranešimai apie draudžiamą skleisti ar neigiamą poveikį nepilnamečiams darantį turinį internete ir buvo imtasi veiksmų dėl 102 interneto svetainių, kuriose šis turinys buvo skleidžiamas.

Patyčios kibernetinėje erdvėje – kita jautri ir aktuali skaitmeninės aplinkos problema. Per I ketvirtį RRT gavo 43 su patyčiomis susijusius pranešimus. 12 atvejų informacija pasitvirtino ir buvo imtasi atitinkamų veiksmų. RRT primena, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, sužinoję apie viešų patyčių kibernetinėje erdvėje atvejį, smurtaujančio bei smurtą patiriančio nepilnamečio mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo, o kiti asmenys turi teisę apie tai pranešti RRT.

Taip pat RRT specialistai suteikė 124 konsultacijas socialinių tinklų naudotojams dėl neteisėtai paskelbtos asmeninės ar žalingos informacijos pašalinimo, užgrobtų paskyrų susigrąžinimo, tinkamų saugumo ir privatumo parinkčių nustatymo socialiniuose tinkluose.

Daugiau RRT. [2021-05-04 12:35]
Daugiau naujienų