Parengtas Partnerystės įstatymas keis porų gyvenimą: be santuokos bus galima įtvirtinti bendrą gyvenimą, keisti pavardę, skirtis

Pagal įstatymų projektus, partnerystę registruotų civilinės metrikacijos įstaigos, o norintys registruoti partnerystę asmenys turėtų paduoti teisingumo ministro nustatytos formos prašymą įregistruoti partnerystę pasirinktai civilinės metrikacijos įstaigai. Nustatoma, jog asmenys, norintys įregistruoti partnerystę, privalės patvirtinti, kad yra įvykdytos visos partnerystės sudarymo sąlygos: partnerius sieja bendro gyvenimo faktas, kurio tikslas sukurti ar (ir) plėtoti, apsaugoti partnerių tarpusavio santykius grindžiamus pastoviais emocinio prieraišumo, tarpusavio supratimo, atsakomybės, pagalbos, pagarbos ir (ar) panašiais ryšiais bei savanorišku apsisprendimu prisiimti tam tikras teises ir pareigas.

Partnerystės įstatymo 7 straipsnyje apibrėžiamas partnerių pavardės pasirinkimas. Nurodoma, kad abu partneriai turi teisę pasilikti iki partnerystės sudarymo turėtą savo pavardę, pasirinkti kito partnerio pavardę kaip bendrą pavardę arba pasirinkti dvigubą pavardę, kai prie savo pavardės prijungiama partnerio pavardė.

Partnerių pareigų ir teisių išklotinėje teigiama, jog vaiko kilmės nustatymas negalioja ir skirtingoms lyties poroms. Tai reiškia, kad partnerystėje gimę vaikai bus traktuojami kaip gimę nesusituokusiems tėvams. Įsivaikinimas partneriams taip pat nebus leidžiamas, „ši teisė rezervuota išskirtinai susituokusioms poroms“.

Partnerystės įstatymo projekte siūloma nustatyti, kad turtas, partnerystės laikotarpiu įgytas abiejų partnerių ar vieno jų vardu, laikomas bendrąja daline partnerių nuosavybe, kartu preziumuojant, kad partnerių bendrosios dalinės nuosavybės dalys yra lygios, kol nėra įrodyta kitaip. Šis režimas būtų netaikomas asmeninei partnerių nuosavybei.

Partnerystę nutraukti būtų paprasčiau negu civilinę santuoką, kai visais atvejais, net, kai nėra vaikų, dėl to reikia kreiptis į teismą. Partnerystės atveju, tuo atveju, kai nėra vaikų, tą galės padaryti notaras.

Daugiau DELFI. [2021-05-04 14:30]
Daugiau naujienų