Sociologai paaiškino, kodėl vyksta kovos dėl vaivorykštės: dėl visko tikrai nėra kalta pandemija

„Įdomu ir tai, kad susirasta viena žmonių grupė, šiuo atveju – LGBT ir visa ta susikaupusi neapykanta yra nukreipta prieš ją. Labai dirbtinai yra sukelta moralinė panika dėl šeimos ardymo, dėl šeimos griuvimo, nors ta šeima nei griūna, nei yra ardoma. Ir šiuo pretekstu mėginama nutildyti LGBT žmones užmetant juos už paraštės ribų“, – pasakoja sociologas Artūras Tereškinas.

Sociologai išskiria, kad Lietuvoje yra žemas tolerancijos lygis kitoms etninėms žmonių grupėms, religijoms ir tai rodo dauguma vykdytų apklausų bei tyrimų. Taip pat jis pasireiškia per savižudybių, nusikaltimų, prievartos artimoje aplinkoje rodiklius.

„Prieš keletą metų daryta apklausa parodė, kad daug mažiau žmonių įsikištų į konfliktą gatvėje, jeigu matytų, kad homoseksualus asmuo yra mušamas ir tai rodo, kad žmonės neturi užuojautos LGBT žmonėms“, – pabrėžia A. Tereškinas.

Jam antrina ir A. Maslauskaitė: „Mes labai dažnai mėgstame apie save kalbėti kaip apie labai tolerantiškus. Ir mes prisimename istorinę praeitį, dažnai nukeliaujame iki LDK laikų ir sakome, kad esame tolerantiški. Bet tas tolerantiškumas, anot viešosios nuomonės apklausų, rodo, kad lietuviai nėra tolerantiški kitoms etninėms grupėms, kitoms religijoms“.

„Jos ypač paryškėjo, kai tam tikra dalis visuomenės, t.y., kovojantys už tradicinę šeimą, nori tam tikrą žmonių grupę padaryti visiškai nematoma. Ir tos varžybos dėl vaivorykštės ir tie vėliavų uždažymai yra simbolis, kad norima paslėpti tuos žmones – tokiu būdu lengviau su jais susidoroti“, – priduria sociologas.

Daugiau TV3. [2021-06-08 08:41]
Daugiau naujienų