Daugelis Lietuvos gyventojų neprieštarautų, jei vadovas būtų homoseksualus asmuo

ŽTSI duomenys rodo, kad 53 proc. šalies gyventojų jaustųsi patogiai, jeigu jų tiesioginis vadovas darbe būtų homoseksualus vyras. Tiesa, 34 proc. apklaustųjų su minėtu teiginiu nesutiko arba labiau nesutiko, o 13 proc. respondentų neturėjo nuomonės šiuo klausimu. Homoseksualios moters kaip tiesioginės vadovės darbe vaidmuo buvo vertinamas panašiai – 54 proc. respondentų neprieštarautų, jei jų tiesioginė vadovė būtų LGBT bendruomenės atstovė, o 31 proc. nesutiktų arba greičiau nesutiktų su tuo.

Tyrime taip pat buvo teiraujamasi, ar asmuo jaustųsi patogiai, jei jo tiesioginis vadovas darbe būtų translytis asmuo. Beveik pusė – 45 proc. – atsakė, jog sutiktų arba greičiau sutiktų su tuo. Tiesa, 42 proc. apklaustųjų nenorėtų, jog darbe jiems vadovautų lytį pasikeitęs žmogus. Dauguma gyventojų – 78 proc. – teigia žinantys trumpinio LGBT reikšmę, o 13 proc. atsakė nežinantys šio trumpinio reikšmės.

Beveik pusė – 46 proc. – respondentų, paklausus, ar mano, kad LGBT bendruomenės nariams gyventi Lietuvoje yra saugu, atsakė, jog taip, 33 proc. apklausos dalyvių į šį klausimą atsakė neigiamai, o 21 proc. neturėjo nuomonės. Nuomonės, kad LGBT bendruomenės nariams gyventi Lietuvoje yra saugu, dažniau laikėsi vyrai, 36 metų ir vyresni respondentai, aukštesniojo, specialaus vidurinio išsimokslinimo ir mažesnių pajamų grupės atstovai. Apklausa taip pat atskleidė, kad daugiau nei pusė – 59 proc. – gyventojų mano, kad LGBT bendruomenės nariai turi tokias pačias teises kaip ir kiti Lietuvos piliečiai. 29 proc. respondentų į minėtą klausimą atsakė neigiamai, o 12 proc. neturėjo nuomonės.

Daugiau Alfa. [2021-06-10 12:25]
Daugiau naujienų