Vaikai kirvį mėtė į vaivorykšte nuspalvintą taikinį. Po kilusio skandalo karatė klubas atsiprašo

"Sprendžiant iš jų atrodo, kad vaikai buvo mokomi ne tik kovos menų, bet ir neapykantos LGBT asmenims", - savo facebook paskyroje rašė Lietuvos žmogaus teisių centras. - "Primename, kad Lietuvos įstatymai draudžia diskriminacijos ir neapykantos skatinimą, ypač teikiant švietimo paslaugas.

Lygių galimybių įstatymas numato, kad turi būti užtikrinta, jog tiek formaliojo, tiek neformaliojo švietimo programose nebūtų diskriminavimo ir diskriminavimo propagavimo dėl asmens amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų. Informaciją apie šią stovyklą gavome per neapykantos nusikaltimų pranešimo platformą manoteises.lt/pranesk. Pranešėjas pageidavo informaciją perduoti policiją. Tai jau padaryta".

Po kilusio skandalo sureagavo ir stovyklą organizavęs karatė klubas.

"Taigi, visų pirma šiuo renginiu ir jo nuotraukomis nebuvo bandoma kurstyti neapykantos. Visa ši situacija - tik didelis ir nesmagus nesusipratimas. Dabar, kai buvo išreikšta daug nepasitenkinimo dėl taikinio spalvų panašumo į LGBT vėliavą, suprantu, kad tai įžeidė daug žmonių. Dėl to nuotraukos buvo pašalintos. Spalvas tiesiog rinkomės iš to ką turėjome. Bet pripažinsiu, kad galėjau pasidomėti dėl konkretaus spalvų eiliškumo, kad nekiltu toks nesusipratimas. Ateityje tikrai būsim atidesni, ką piešiam ant taikinių, kad nekiltų neplanuotų asociacijų. Nuoširdžiai atsiprašau visų, kurios užgavo ar įžeidė šie vaizdai", - rašoma žinutėje.

[2021-07-29 08:25]
Daugiau naujienų