Ministerijos verdiktas: mitai apie LGBT pamokoje galėjo suklaidinti moksleivius

„Mokyklos psichologės išsilavinimas atitinka Švietimo įstatyme nustatytus reikalavimus, <...> tačiau, parinkdama pamokos temą ir medžiagą, neįvertino temos jautrumo. <...> Licėjaus direktorei rekomenduota įvertinti, ar mokyklos psichologė nepažeidė Kodekso reikalavimų“, – pažymėjo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM).

„Išanalizavę mokyklos psichologės parengtą Pamokos planą ir skaidrių turinį, atkreipiame dėmesį, kad Pamokoje panaudota medžiaga nėra numatyta nei Psichologijos dalyko programoje, nei kitose Vidurinio ugdymo bendrosiose programose“, – teigiama oficialiame ŠMSM vertinime, kurį pirmadienį paviešino T.V.Raskevičius.

Anot ministerijos, „ši medžiaga vertintina kaip perteklinė“. Pamokos plane buvo nurodyta tema „Nukrypimai nuo normos. Penki mitai apie homoseksualumą“, pagrindinis pamokos tikslas – „aptarti seksualinių sutrikimų tipus siekiant suvokti nukrypimus nuo normos“, o uždaviniai – supažindinti su psichoseksualinių sutrikimų klasifikacija; psichoseksualinių sutrikimų galimomis priežastimis; kritiškai įvertinti visuomenėje sklandančius mitus apie homoseksualumą diskusijos metu. Tai esą rodo, kad psichologė siekė analizuoti mitus, kurie paneigiami šiuolaikinio mokslo ir nedera su bendražmogiškomis vertybėmis.

„Tačiau Pamokos šaltinių analizė rodo, kad Pamokai naudota medžiaga yra skirta mokslo (labiausiai psichiatrijos srities) bendruomenei. Be to, mokyklos psichologės parengtas skaidrių rinkinys pavadintas vienu pavadinimu „Psichoseksualiniai sutrikimai“, jame neužsimenama apie tai, kad vienoje iš skaidrių yra pateikti ne sutrikimai, o mitai, kuriuos planuota diskusijos metu paneigti. Tokia skaidrių pateiktis nesudarė prielaidų visiems mokiniams aiškiai suprasti pateiktą turinį. Atidžiai pamokos nesekęs mokinys galėjo būti suklaidintas, kurioje skaidrėje yra sutrikimai, o kurioje mitai".

Daugiau 15min. [2021-10-13 15:40]
Daugiau naujienų