Baudžiamajame kodekse – daugiau kriterijų atpažinti neapykantos nusikaltimus

„Pro­jek­to tiks­las yra pa­ša­lin­ti Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos iden­ti­fik­tuo­tas bū­tent per­kė­li­mo į na­cio­na­li­nę tei­sę spra­gas“, – šią savaitę Seime pateikdama projektą sakė ministrė.

Jam Seimas po pateikimo pritarė bendru sutarimu ir nutarė toliau svarstyti pavasario sesijoje.

Šiuo metu galiojančiame Baudžiamajame kodekse „odos spalvos“ ir „etninės kilmės“ kriterijai nėra tiesiogiai įtraukti tarp priežasčių, dėl kurių veika laikoma neapykantos ir smurto kurstymu.

Europos Komisijos vertinimu, „odos spalva“ ir „etninė kilmė“ ES Tarybos pamatiniame sprendime yra aiškiai įtvirtinti kaip atskiri kriterijai, atsieti nuo tokių kriterijų kaip rasė, kilmė ar tautybė, todėl jie turėtų būti išskirti ir nacionalinėje teisėje.

Daugiau LRT. [2021-11-24 15:45]
Daugiau naujienų